Nedir.Org*
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Socrates Programı Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Socrates Programı nedir


Socrates Avrupa Birliği'nin başlıca eğitim programlarından biri olup ana amacı kültür alışverişini, dil öğrenimini, kişilerin dolaşımını ve eğitim alanında Avrupa çapında standartlaşmaya yönelik yenilikleri teşvik etmektir. Dolayısıyla bu program vasıtasıyla bir başka ülkede eğitim, öğrenim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak isteyenlere finansal destek sağlanır. Ayrıca eğitim kurumlarının ortaklaşa düzenledikleri projeler Socrates programından destek alırlar.

Erasmus nedir


Erasmus ile Socrates Programları arasında ne gibi bir fark var


Zaman zaman "Socrates-Erasmus" olarak da adlandırılan Erasmus programı, Socrates altında yer alan sekiz eylemden biridir. Dolayısıyla, zaman zaman her ne kadar Socrates' ten farklı bir programmış gibi algılansa da, aslında Erasmus, Socrates' in yüksek öğrenimle ilgili uygulamalarını kapsayan bölümüdür.

Erasmus kapsamında desteklenen etkinlikler şunlardır:
· Öğrenci ve öğretim görevlisi değişimleri,
· Eğitim programlarının geliştirilmesine yönelik işbirlikleri,
· Müfredat geliştirme projeleri (Curriculum Development-CD) sonucunda elde edilen bilgilerin yaygınlaştırılarak uygulamada kullanılması,
· Avrupa üniversitelerindeki bölüm ve/veya fakültelerin belirli bir alanda yaptıkları akademik çalışmaları ortaklaşa yürütebilecekleri bilimsel platformların (Thematic Networks) oluşturulması,
· Dil kursları ve yoğun programlar,
· Avrupa Kredi Transfer Sisteminin (AKTS) yerleştirilmesi.
Socrates kapsamında desteklenen eylem alanları hangileridir?
Socrates kapsamında desteklenen sekiz eylem alanı şunlardır:
• Comenius: okul eğitimi
• Erasmus: yüksek öğrenim
• Grundtvig: yetişkin eğitimi ve diğer alternatif eğitim yolları,
• Lingua: Avrupa dillerinin öğrenilmesi,
• Minerva: Eğitimde bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanımı,
• Eğitim sistemlerinin ve politikalarının gözlenmesi ve bu alanda yeniliklerin desteklenmesi,
• Avrupa Birliği'nin diğer eğitim programlarıyla ortak eylemler.

Socrates II Nedir


Socrates programından bahsederken bazen Socrates II dendiği de olmaktadır. Bununla, programın 1 Ocak 2000'den 31 Aralık 2006'ya kadar sürecek olan ikinci aşaması kastedilmektedir. Halen devam eden bu aşama, 1995-1999 arası dönemde uygulanan birinci aşamadan elde edilen tecrübelerle geliştirilmiştir. İkinci aşama için ayrılan bütçe 1.850 milyon Euro değerindedir.

Socrates Programına Hangi Ülkeler Katılmaktadır


Socrates' e katılan toplam 31 ülke şunlardır:
• Avrupa Birliği' nin 25 üye ülkesi: Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Hollanda, İspanya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Kıbrıs, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Letonya, Litvanya, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İngiltere ve İsveç,
• Avrupa Ekonomik Alanı (EEA)/EFTA üyesi üç ülke: İzlanda, Liechtenstein, Norveç,
• Avrupa Birliği' ne aday 3 ülke: Bulgaristan, Romanya, ve Türkiye.

Erasmustan Kimler Yararlanabilir


Socrates programının uygulama alanları eğitimin her aşamasını kapsamakla birlikte özellikle şu kesimler hedef alınmaktadır:

· Her düzeyde öğrenim gören öğrenciler,
· Eğitimle doğrudan ilgili öğretmenler, öğretim görevlileri ve diğer personel,
· Her tür eğitim kurumu,
· Eğitim sistem ve politikalarından yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde sorumlu tüm kişi ve kuruluşlar.

Erasmustan Yararlanmak İçin Ne Yapılmalı


Erasmus Programından yararlanmanın ön koşulu okuduğunuz bölüm ile Programa katılan bir başka ülkede bulunan bir üniversitenin ilgili bölümü arasında yapılmış bir ikili anlaşmanın (bilateral agreement) bulunmasıdır. Dolayısyla Socrates-Erasmus Programı vasıtasıyla yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrenciler öncelikle bölüm veya fakültelerindeki Socrates koordinatörleriyle görüşmeli ve yurtdışında gitmeyi istedikleri partner eğitim kurumları hakkında bilgi edinmelidirler.

Socrates Koordinatörlerinin kimler olduğunu nasıl öğrenebilirim?
Bölüm Socrates Koordinatörlerin tam listesine DEÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğünün erişim sayfasında “Akademik Koordinatörler” başlığı altında ulaşabilirsiniz.

Değişim öğrencisi olarak seçilmek için ne gibi özelliklere sahip olmam gerekiyor?
Her ne kadar seçim ölçütleri kurumdan kuruma ve ülkeden ülkeye değişebiliyor ise de, değişim öğrencilerinin seçiminde rol oynayan en önemli faktör yabancı dil bilgisidir. Dolayısıyla gideceğiniz kurumun eğitim diline yeteri kadar hakim olmanız gerekmektedir. Değişime gitmeye aday öğrencilerin yabancı dil bilgisini ölçmek için üniversitemizin yabancı diller yüksek okulu tarafından sınav yapılmaktadır. Yabancı dille eğitim veren, son üç yıl içinde ÜDS ve KPDS ’den 65 ve üzeri not alan öğrencilerimiz yabancı dil sınavından muaftır.

Değişim öğrencilerinin seçiminde etkili olabilecek bir başka ölçüt de öğrencilerin başarı düzeyiyle ilgilidir. Değişim öğrencilerinin seçiminde çok yüksek başarı (not ortalaması vs. gibi) aranmamakla birlikte gidecek öğrencilerin daha önce aldıkları tüm dersleri başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bunun yanında, öğrencilerin yurt dışında ülkemizi temsil edecekleri göz önünde bulundurulacağından sosyal faaliyetlere katılım da değişim öğrencisi adayları için bir avantaj teşkil etmektedir.

2005/2006 Akademik yılı kriterleri: % 50 Akademik başarı ,% 40 Yabancı Dil Bilgisi, % 10 Sosyal Yeterlilik, temsil kabiliyeti

Partner kurum ne demektir? Benim okulumla ilişkisi olmayan bir kuruma gidemez miyim?
Partner kurum, öğrenim görmekte olduğunuz eğitim kurumu ile Socrates-Erasmus Programı çerçevesinde ikili bir anlaşma (Bilateral Agreement) vasıtasıyla eşleşmiş bulunan yabancı bir eğitim kurumudur. Değişim öğrencisi olarak bulunmak istediğiniz kurum ile kendi okulunuz arasında böyle bir antlaşma olmaması durumunda Socrates-Erasmus fonundan finansal destek almanız mümkün olmaz. Dolayısıyla bu programdan yararlanmak için partner kuruluşlardan birini seçmeniz gerekmektedir.

Erasmus Programından ne kadar para alabilirim?
Tam miktarı gidilecek ülkenin ekonomik koşullarına göre belirlenecek olan aylık tahsisat 200 ila 500 Euro arasında değişmektedir. Bu miktar ilk bakışta oldukça düşük görünmekle birlikte gidilecek kuruma hiçbir kayıt ücretinin veya harcın ödenmeyeceği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Kalacak yer sorunu nasıl halledilecek?
Gideceğiniz yerde nerede kalacağınıza ilişkin gerekli tüm bilgi, gideceğiniz kurumun Socrates-Erasmus koordinatörleri tarafından sağlanacaktır. Bu bilgiler partner kuruluş tarafından hazırlanıp sizin bağlı bulunduğunuz eğitim kurumuna zaten gönderilmiş olan bilgilendirme paketi içinde olacağından, yola çıkmadan önce kalacağınız yer hakkında gerekli tüm bilgilere sahip olacaksınız.

Sınavlar nasıl olacak?
Aksi ikili anlaşmada belirtilmediği müddetçe, sınavlar gideceğiniz kurumun kurallarına göre yapılacaktır. Yine aksi belirtilmedikçe yurtdışında gireceğiniz sınavlar o kurumun eğitim dilinde yapılacaktır. Oradaki sınav ve ödev çalışmalarını başarıyla tamamladığınız takdirde burada ilave bir sorumluluğunuz olmayacaktır.

Gideceğim kurumda alacağım derslerin belirli bir sayısı var mı?
Gideceğiniz kurumda almanız gereken derslerin sayısı ikili anlaşmada belirtilmiş olacağından bu konuda belirli bir standart yoktur. Alacağınız dersleri bölüm koordinatörünüzün fikrini alarak belirledikten sonra öğrenim anlaşmasını (learning agreement) doldurup imzalamanız gerekmektedir. Öğrenim anlaşması, öğrenci, gideceği kurum ve kendi kurumu arasında yapılan ve öğrenci tarafından ülkesinden ayrılmadan önce imzalanması gereken çok önemli bir belgedir. Türkiye’den Erasmus değişime giden tüm öğrencilerin 20ECTS kredisi tutarında ders almaları gerekmektedir

Türkiye' de bir bursa sahip olduğum halde yine de Erasmus programından para alarak yararlanabilir miyim?
Evet kendi ülkenizde burs alıyorken Erasmus programından da para alarak yararlanabilirsiniz. Ayrıca yurtdışındayken buradaki bursunuz ödenmeye devam eder. Bu durumun sebebi Erasmus' tan sağlanan parasal desteğin aslında bir burs olmamasıdır. Erasmus bir burs programı değildir.

Erasmus fonundan para almadan da "Erasmus öğrencisi" statüsüne sahip olunabilir mi?
Evet, Erasmus fonundan para alamasanız da gideceğiniz kurumda yaptığınız çalışmaların tamamı akademik olarak tanınır, ayrıca 'Erasmus öğrencisi' olarak programın gerektirdiği tüm bürokratik işlemler yapılır. Değişimde bulunacak öğrencinin maddi durumuna göre Erasmus tahsisati yapılır. Maddi durumu çok iyi olan bir öğrenciye az veya hiç tahsisat verilmezken, maddi durumu iyi olmayan bir öğrenciye daha fazla tahsisat verilebilir.

Yurtdışına gittiğimde karşılanıp bir oryantasyon programına tabi tutulacak mıyım?
Bundan kimler sorumlu olacak? Ülkemize gelen öğrenciler gibi buradan gidecek öğrencilerimiz de gittikleri ülkede karşılanıp bir oryantasyon programına tabi tutulacaklardır. Bu, genellikle gideceğiniz partner kuruluşun öğrenci organizasyonları ve kulüpleri tarafından düzenlenmekte, kurumun Socrates-Erasmus koordinatörleri ve programın uygulanmasından sorumlu diğer kişiler de bu süreçte aktif rol almaktadırlar. Bu ve bu gibi ayrıntıları Türkiye' den ayrılmadan önce elinize geçecek broşür ve bilgi notlarından takip etmeniz gerekmektedir.

Erasmus Hibemi nasıl alabilirim?
Erasmus Eylemi kapsamında alınacak hibe miktarı söz konusu akademik dönemin başında belirlenmektedir. Erasmus hibesinin % 70 veya % 80’ ini değişime gitmeden önce geri kalan kısmını final raporunu ve ilgili belgeler tamamlandıktan sonra Haziran veya Temmuz ayı içinde öğrencinin Euro hesabına aktarılır.

Araştırma görevlileri sağlık sigortası yaptırması gerekir mi?
Araştırma görevlileri emekli sandığına bağlı oldukları için, yurtdışında kaldıkları süre boyunca her türlü tedavi masrafları emekli sandığı tarafından karşılanmaktadır. Konu ile ilgili resmi belgeyi DEÜ Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığından edinebilirler. Araştırma görevlilerinin ayrıca bir sağlık sigortası yaptırmalarına gerek yoktur fakat değişime gittikleri ülkenin ve üniversitenin prosedürlerine göre yaptırmaları gerekebilir.

Bu konuda daha fazla bilgi edinebileceğim öğrenci kuruluşları nelerdir?
Bu konudaki çalışmalarından, tecrübelerinden ve sağlayacakları bilgilerden yararlanabileceğiniz Avrupa çapında faaliyet gösteren öğrenci organizasyonları ve erişim sayfaları şunlardır:

ESIB - The National Unions of Students in Europe

http://www.erasmus.net/2016-03-02 03:56:17 Sözlük

Bağlantılı Yazılar
Hiç benzer yazı bulunamadı.. :(

Socrates Programı Resimleri

  • 0
    Socrates Programı 4 yıl önce
    Socrates Programı

Socrates Programı Sunumları

Socrates Programı Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Socrates Programı Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Socrates Programı
Yazı İşlemleri
İlgili İçerik
    İlgili yazı bulunamadı..
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)